+36 95 370 211
+36 30 377 3011

9653 Répcelak,
Radó Kálmán tér 2.

Az Egyesület közhasznú közművelődési (kulturális) közfeladat lát el, és az alábbi társadalmi szükségletek kielégítésében vállal szerepet: 

Közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolása, kulturális örökség védelme, megőrzése és fenntartása, lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósítása, lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése, előadó-művészeti szervezet támogatása, működtetése, a helyi kultúra értékeinek védelme, gyarapítása, hagyományteremtés, népzene, néptánc és egyéb népi kultúra széles körű megismertetése, oktatása.

 

Alakuló közgyűlés időpontja: 2001.12.18.

Alapító elnök: Garas Kálmán Répcelaki születésű, Szombathelyen élő fotóművész.

Garas Kálmán 2016. évi lemondásáig 15 éven keresztül irányította az Egyesület tevékenységét. Nevéhez fűződik az Egyesület programkínálatának kialakítása, megszervezése. Érdeme a tervezett programok következetes megvalósítása, Szombathely város kulturális intézményeivel (Szombathelyi Képtár, Savaria Egyetemi Központ stb.) és művészeivel fennálló jó együttműködése által, és vezető munkatársai pártoló közreműködésével.

Munkája elismeréséül a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetést kapta, s a Díszpolgár cím adományozásánál is méltatták a Nyitott Tér Egyesület Elnökeként elért eredményeit.

 

Elnök 2016.12.16-tól: Mészáros Imréné, aki folytatja a megkezdett utat.           

Irányításával az Egyesület kulturális programjai tovább bővültek, színesedtek.

2002-ben, Répcelak várossá válásakor kezdtük tevékenységünket.

2002. évben elindítottuk a képzőművészeti kiállítási programot. Tanácsadónak neves szakembereket kértünk fel.  Állandó kapcsolatot alakítottunk ki köz- és magán gyűjteményekkel. Vendégnévsorunk ma már nagyon imponáló. Több, a magyar képzőművészetben rangos helyet elfoglaló Kossuth díjas, Érdemes és Kiváló művész alkotásait fogadhattuk.

2005. évtől Egyesületünkben működik az Ümmögő Néptáncegyüttes. Egyesülésükkel tevékenységi körünk a népzene-néptánc hagyományápolással bővült. Néptánc rendezvényeket, táncházakat tartunk.

2006. évben a Szabadegyetem sorozattal bővítettük kínálatunkat. Előadói neves professzorok, egyetemi tanárok. A „Hétköznapi tudomány és művészet” alcímmel összefoglalt programsorozat előadásai nem tematikusak, minden előadó saját témakörét hozza. Ez által változatos, színes e programfolyam.

2013. év novemberében elindítottuk az „Irodalmunk gyöngyszemei” programsorozatot, melyet rendkívüli érdeklődés kísér.

2015. évben tevékenységi körünket „Legyen a zene mindenkié” címmel kibővítettük élő komolyzenei hangversenyek tartásával. A fellépő zenekarok elismert zenei értéket képviselnek.

2021. évben színházi vendégjáték fogadásával bővítettük rendezvényeink sorát.

Évente átlagosan 20-25 kulturális rendezvényt tartunk éves programterv alapján, havi rendszerességgel megszervezve. Rendezvényeink szakmai tagozódása: 

8-10 képzőművészeti kiállítás, 6-7 szabadegyetemi előadás, 2-3 élő komolyzenei hangverseny, és irodalmi műsor, 2-3 néptánc rendezvény, esetenként színházi vendégjátékok.

Rendezvényeink Répcelak város és környéke polgárainak kulturális igényeit szolgálják, ingyenesen látogathatók.

Rendezvényeinket meghirdetjük a helyi médiákban, a megyei sajtóban. Eseményeinkre nyomdai és digitális meghívókat küldünk ki. A megyei lapban szinte minden rendezvényünkről jelenik meg tudósítás.

Az alapítástól eltelt évek gyakorlata, rendszeres alkalmaink, a tudatos építkezés beváltotta reményeinket. Répcelak város és környéke lakossága megkedvelte és várja rendezvényeinket, folyamatosan nő a látogatottság.

Kialakult művészetpártoló, tárlatlátogató törzsközönségünk. A Répce Galéria elismert kiállítóhely a megyében és a régióban. Híre, rangja, vonzereje van.

Az Ümmögő Néptánc Együttes városunk szinte minden jelentősebb rendezvényén fellép.

Rendezvényeinkkel kulturális szokásokat honosítottunk meg, hagyományt teremtettünk, jelentős szerepünk van Répcelak város és környéke közművelődésében. 

Tevékenységünk közvetett módon hozzájárul a kisvárosi életminőség javításához. Programjaink indikátorai településünk vonzerejének, kulturális kisugárzásának.

Kapott elismerések:

Közösségi Kultúráért Díj, Kistérségi Közművelődési Díj, Év vasi embere, Magyar Kultúra Lovagja és Díszpolgár cím, Répcelakért városért díszoklevél, a Szimpóziumon átadott megyei kitüntetés.

Támogatóink: 

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Répcelak Város Önkormányzata
Répcelak és Vidéke Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
és magánszemélyek.

 

SZJA 1 % felhasználása:

Az 1 %-ból befolyt pénz összege: 2020. évben 53 473 Ft, 2021. évben 71 246 Ft, melyet képzőművészeti kiállítási programunk költségeinek fedezetére használtuk fel.

 

Köszönjük, hogy adója 1 %-ával támogatta egyesületünket!