+36 95 370 211
+36 30 377 3011

9653 Répcelak,
Radó Kálmán tér 2.

Az Egyesület közhasznú közművelődési (kulturális) közfeladat lát el, és az alábbi társadalmi szükségletek kielégítésében vállal szerepet: 

Közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolása, kulturális örökség védelme, megőrzése és fenntartása, lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósítása, lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése, előadó-művészeti szervezet támogatása, működtetése, a helyi kultúra értékeinek védelme, gyarapítása, hagyományteremtés, népzene, néptánc és egyéb népi kultúra széles körű megismertetése, oktatása.

2002-ben, Répcelak várossá válásakor kezdtük tevékenységünket.

2002. évben elindítottuk a képzőművészeti kiállítási programot. Tanácsadónak neves szakembereket kértünk fel.  Állandó kapcsolatot alakítottunk ki köz- és magán gyűjteményekkel. Rendszeresen bemutatunk a Szombathelyi Képtár, a győri Xántus János Múzeum, a Pittman-gyűjtemény anyagából. Vendégnévsorunk ma már nagyon imponáló. Több, a magyar képzőművészetben rangos helyet elfoglaló Kossuth díjas, Érdemes és Kiváló művész alkotásait fogadhattuk.

2005. évtől Egyesületünkben működik az Ümmögő Néptáncegyüttes. Egyesülésükkel tevékenységi körünk a népzene-néptánc hagyományápolással bővült. Néptánc rendezvényeket, táncházakat tartunk.

2006. évben a Szabadegyetem sorozattal bővítettük kínálatunkat. Előadói neves professzorok, főiskolai és egyetemi tanárok. A „Hétköznapi tudomány és művészet” alcímmel összefoglalt programsorozat előadásai nem tematikusak, minden előadó saját témakörét hozza. Ez által változatos, színes e programfolyam.

2013. év novemberében elindítottuk az „Irodalmunk gyöngyszemei” programsorozatot, mely negyedévenként jelentkezik, s rendkívüli érdeklődéssel párosul.

2015. évben tevékenységi körünket „Legyen a zene mindenkié” címmel kibővítettük élő komolyzenei hangversenyek tartásával. A fellépő zenekarok elismert zenei értéket képviselnek.

Évente összesen 20-30 kulturális rendezvényt tartunk: éves programterv alapján, havi rendszerességgel megszervezve. Rendezvényeink szakmai tagozódása:  8-10 képzőművészeti kiállítás, 6-8 szabadegyetemi előadás, 2-4 élő komolyzenei hangverseny, 2-4 irodalmi műsor, 2-4 néptánc rendezvény.

Rendezvényeink Répcelak város és környéke polgárainak kulturális igényeit szolgálják, ingyenesen látogathatók.

Rendezvényeinket meghirdetjük a helyi médiákban, a megyei sajtóban. Eseményeinkre nyomdai és digitális meghívókat küldünk ki. A megyei lapban szinte minden rendezvényünkről jelenik meg tudósítás. Esetenként az országos lapok is hírt adnak tevékenységünkről.

Az Egyesület Alapító elnöke a répcelaki születésű Garas Kálmán fotóművész, aki 2016. évi lemondásáig 15 éven keresztül irányította az Egyesület tevékenységét. Nevéhez fűződik az Egyesület előbbiekben felsorolt programkínálatának kialakítása, megszervezése. Érdeme a tervezett programok következetes megvalósítása, Szombathely város kulturális intézményeivel (Szombathelyi Képtár, Savaria Egyetemi Központ stb.) és művészeivel fennálló jó együttműködése által, vezető munkatársai pártoló közreműködésével. Munkája elismeréséül a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetést kapta, s a Díszpolgár cím adományozásánál is méltatták a Nyitott Tér Egyesület Elnökeként elért eredményeit.

Őt követte az Elnökségben Mészáros Imréné, az Egyesület jelenlegi Elnöke.            

Alapítástól eltelt évek gyakorlata, rendszeres alkalmaink, a tudatos építkezés beváltotta reményeinket. Répcelak város és környéke lakossága megkedvelte és várja rendezvényeinket, folyamatosan nő a látogatottság.

Kialakult művészetpártoló, tárlatlátogató törzsközönségünk. A Répce Galéria elismert kiállítóhely a megyében és a régióban. Híre, rangja, vonzereje van.

Az Ümmögő Néptánc Együttes városunk szinte minden jelentősebb rendezvényén fellép.

Rendezvényeinkkel kulturális szokásokat honosítottunk meg, hagyományt teremtettünk, jelentős szerepünk van Répcelak város és környéke közművelődésében. Tevékenységünk közvetett módon hozzájárul a kisvárosi életminőség javításához. Programjaink indikátorai településünk vonzerejének, kulturális kisugárzásának.

Kapott elismerések: Közösségi Kultúráért Díj, Kistérségi Közművelődési Díj, Év vasi embere, Magyar Kultúra Lovagja és Díszpolgár cím, Répcelakért városért díszoklevél, a Szimpóziumon átadott megyei kitüntetés.

Támogatóink: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Nemzeti Együttműködési Alap,  Nemzeti Kulturális Alap www.nka.hu, MVH Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, Répcelak Város Önkormányzata, Répcelak és Vidéke Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., és magánszemélyek.

 

1 % felhasználása:

Az 1 %-ból befolyt pénz összege: 2019. évben 119 362 Ft, 2020. évben 53 473 Ft, melyet képzőművészeti kiállítási programunk költségeinek fedezetére használtuk fel.

 

Köszönjük, hogy adója 1 %-ával támogatta egyesületünket!